صفحه اصلی
ریاست پژوهشگاه
معاونت پژوهش و تحصیلات تکمیلی
معاونت فناوری
معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع
معاونت فرهنگی و اجتماعی
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و مدارک
آزمایشگاه
آرشیو خبرها
درباره ما
گزارش عملکرد سال 1393

jeld-(1).jpg

 
پیوندها

مدير و اعضاي گروه مديريت ورزشي

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

دانشگاه

مرتبه علمي

1

دكتر علیرضا الهی

مديرگروه

خوارزمی

استاديار

2

دکتر نازنین راسخ

دبیرگروه

پژوهشگاه

استاديار

3

دكتر ریحانه شاقلی

عضوگروه

پژوهشگاه

استاديار

4

دكتر محمدحسین قربانی

عضو گروه

پژوهشگاه

استاديار

5

دكتر محسن اسمعیلی

عضو گروه

پژوهشگاه

استاديار

6

مهدی رسولی

کارشناس پژوهشی

پژوهشگاه

-

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی میباشد