صفحه اصلی
ریاست پژوهشگاه
معاونت پژوهش و تحصیلات تکمیلی
معاونت فناوری
معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع
معاونت فرهنگی و اجتماعی
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و مدارک
آزمایشگاه
آرشیو خبرها
درباره ما
پیوندها
اوقات شرعی

مدير و اعضاي گروه مديريت ورزشي

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

دانشگاه

مرتبه علمي

1

دكتر علیرضا الهی

مديرگروه

خوارزمی

استاديار

2

دكتر ریحانه شاقلی

عضوگروه

پژوهشگاه

استاديار

3

دكتر محمدحسین قربانی

عضو گروه

پژوهشگاه

استاديار

4

دكتر محسن اسمعیلی

عضو گروه

پژوهشگاه

استاديار

9

خانم نازنین راسخ

دبیرگروه

پژوهشگاه

استاديار

تمامی حقوق این سایت متعلق به پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی میباشد