مطالب مرتبط با کلید واژه

مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری


مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری

    شرح وظایف مدیریت برنامه،بودجه وتحول اداری وبهره وری:   انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه پژوهشگاه  همکاری با مدیران و روسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه  جمع آوری بودجه‌های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه‌ها و اعتبارات مورد ...