مدیریت ارتباط با جامعه

مدیریت ارتباط با جامعه

مهندس امین هوش افزا

سرپرست مدیریت ارتباط با جامعه

 

مدیریت ارتباط با جامعه، جهت توسعه و نهادینه کردن نیاز محوری و کارآفرینی در سطح پژوهشگاه علوم ورزشی ایفای نقش می نماید؛  نیازسنجی فکری و تحقیقاتی و ایجاد نیاز در صنایع، خطی مشی اصلی این مدیریت خواهد بود که با نظارت معاونت فناوری پژوهشگاه علوم ورزشی و تکیه بر دانش و توانمندی­های علمی و عملی اعضای هیئت علمی و کارکنان پژوهشگاه علوم ورزشی تحقق خواهد پذیرفت.

ایده­پردازی و خلاقیت، نوآوری، کارآفرینی، اخلاق مداری، مسئولیت پذیری، صداقت، آینده­گرایی، کار گروهی و همدلی ارزش­هایی است که این مدیریت در راستای ارتباط مؤثر با جامعه سرلوحه برنامه­های خود قرار داده است.  

از جمله راهبردهایی که این مدیریت آن­ها را دنبال خواهد نمود می­توان به توانمندسازی منابع انسانی، بازار سنجی و بازاریابی به منظور تبدیل علم به ثروت و خلق ثروت، مهارت آموزی اثربخش، پژوهش نیاز محور و کاربردی، ایجاد زمینه تجاری سازی و کاهش وابستگی به بودجه دولت، و نظارت و ارزیابی مستمر اشاره نمود.

این مدیریت با هدف توسعه، ترویج، نهادینه کردن و ارتقاء تفکر کارآفرینی درسطح اعضای هیئت علمی، کارکنان، دانشجویان، پژوهشگران و نوآوران زیر مجموعه پژوهشگاه علوم ورزشی گام خواهد برداشت و با همکاری سایر نهادها و سازمان­های مرتبط به مسیر متعالی خود ادامه خواهد داد.

کلید واژه ها: مدیریت ارتباط با جامعه