معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

دکتر مجید علی طاولی

سرپرست معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع


 

  مجموعه وظایف معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع شامل موارد زیر می باشد:

 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه‌های ابلاغی از سوی رئیس پژوهشگاه  به واحدهای  ذی‌ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن 
 • تدوین آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب 
 • نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها 
 • پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت‌های مدیریت در حوزه معاونت به ریاست پژوهشگاه 
 • همکاری با معاونت پژوهش و تحصیلات تکمیلی جهت حسن اجرای اهداف وظایف و برنامه‌های پژوهشگاه 
 • اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری، مالی، بودجه و تشکیلاتی پژوهشگاه، مطابق با مصوبات مقررات و آیین نامه‌های مربوط 
 • رسیدگی به اهداف اجرایی پژوهشگاه و هدایت ونظارت بر چگونگی گردش کارها و روشهای کاری مورد عمل در واحدهای مختلف به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های مربوط به واحدهای مختلف در راستای تحقیق اهداف اجرایی پژوهشگاه 
 • نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهای مختف براساس بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا و سایر قوانین و مقررات مالی مورد  عمل پژوهشگاه و ارائه گزارش جهت طرح در هیأت امنای  ذی‌ربط 
 • تعیین وضعیت موجود پژوهشگاه از طریق شناسایی نقاط قوت، تنگناها، مشکلات، فرصتها و تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقاء به وضعیت مطلوب 
 • ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به رئیس پژوهشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر 
 • انجام تعمیرات اساسی به منظور احیاء و نگهداری ساختمانها و تاسیسات موجود 
 • تشکیل کمیته تدوین روشهای اجرایی به منظور بهینه‌سازی سامانه تعاملات اداری بین واحدهای تابعه با همکاری سایر معاونت‌های پژوهشگاه
 • استقرار فرآیند شناسایی در آمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریت مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخشهای مختلف پژوهشگاه 
 • حفظ بیت المال و نهایت اهتمام در اعمال سیاستهای موثر در صرفه جویی در هزینه ها، پرهیز از تجمل گرایی، تقویت نظم و انضباط اداری و رعایت مقررات مالی.
 • تدوین روشهای اجرایی مناسب برای نگهداری ابنیه و تجهیزات پژوهشگاه
 • به منظور حفظ و نگهداری از سرمایه‌های ملی پژوهشگاه 
 • ارائه گزارش عملکرد سالانه مالی اداری 
 • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس پژوهشگاه 

نحوه ارتباط:

 • تلفن محل کار: 88747796-021
 • وب سایت: www.ssrc.ac.ir
 • پست الکترونیک: m.alitavoli@ssrc.ac.ir

کلید واژه ها: معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع معاونت اداری مالی مدریت مناب پژوهشگاه رئیس پژوهشگاه اداری مالی واحدهای منظور