مدیر یت امور اداری و پشتیبانی

تعداد بازدید:۱۴۴۸۸
مدیر یت امور اداری و پشتیبانی

سید صادق جزینی زاده
سرپرست امور اداری و پشتیبانی

 

شرح وظایف کلی مدیریت امور اداری و پشتیبانی پژوهشگاه:

 • اجرای سیاست‌ها  و خط مشی‌های موسسه در زمینه‌های مربوط به امور اداری، استخدامی و پشتیبانی 
 • نظارت بر حسن انجام فعالیتهای واحدهای تابعه 
 • مطالعه و بررسی و همکاری در امر طبقه بندی مشاغل کارکنان 
 • تشخیص و تعیین رشته شغلی پست‌های سازمانی پژوهشگاه با تمججه به طرحهای طبقه بندی مشاغل 
 • تهیه و تنظیم آیین نامه‌های و بخشنامه‌های و دستور العملهای اداری لازم جهت ارائه به مقامات  ذی‌ربط بر اساس ضوابط و مصوبات پژوهشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تایید 
 • مراقبت در اجرای مقررات انظباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری 
 • مطالعه و بررسی رسته‌های شغلی و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع  ذی‌ربط با همکاری مدیریت برنامه بودجه تحول اداری و بهره وری 
 • ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل پژوهشگاه 
 • همکاری در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز پژوهشگاه با واحدهای ذی‌ربط 
 • انجام امور اداری و استخدامی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی 
 • پیش بینی ترفیع و تغعییر گروه سالانه کارکنان با کمک واحدهای مربوط 
 • همکاری با واحد حراست در زمینه حافظت از ساختمانها، اموال و تاسیسات 
 • انجام تدارکات و تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف پژوهشگاه و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کل واحدهای ذی‌ربط 
 • شرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان 
 • نظارت در انجام کلیه امور خدماتی پژوهشگاه و ارائه آن به واحدهای مختلف 
 • تهیه طرح‌های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرحهای مزبور 
 • برنامه ریزی و نظارت بر روشهای مطلوب اداره امور استخدامی پژوهشگاه 
 • نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی‌های لازم 
 • همکاری در امر تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پستهای سازمانی پژوهشگاه با مدیریت برنامه بودجه تحول اداری و بهره وری پژوهشگاه 
 • نظارت بر امور حضور و غیاب، طرح تمام وقت، اضافه کاری و انتصاب کارکنان (هیات علمی و غیر هیات علمی) 
 • مشارکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف و اظهار نظر و ارائه پیشنهادات لازم 
 • رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم 
 • نظارت بر امر ارزشیابی واحدهای تابعه 
 • اجرای قوانین و مقررات اداری 
 • سازماندهی فعالیتها و تقسیم کار و تعیین وظایف حدود و مسئولیت و اختیارات کارکنان تحت نظر 
 • صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها و تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن 
 • نظارت بر حسن انجام کلیه امور گمرکی و کارپردازی پژوهشگاه و ارائه راهنمایی لازم به کارکنان ذی‌ربط 
 • نظارت بر حسن اجرای کامل قوانین و مقررات مربوط به امور انبارهای پژوهشگاه 
 • نظارت در تنظیم و پیشنهاد بودجه اداره ا مور اداری
 • نظارت بر حسن اجرای قوانین استخدامی کارکنان پژوهشگاه 
 • همکاری و نظارت در امور مربوط به حفاظت ساختمانها و اموال پژوهشگاه 
 • ابلاغ بخشنامه‌ها و دستور العمل به واحدهای مربوط و نظارت بر اجرای آن 
 • نظارت در امور مربوط به نظم و انتظامات در محیط و نظافت ساختمان‌ها 
 • نظارت در برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌ها براساس قوانین و مقررات جاری 
 • تامین رفاه کارکنان پژوهشگاه در قالب قوانین و مقررات جاری موضوعه 
 • نظارت بر حسن انجام فعالیت کارکنان تحت نظر 
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق

کلید واژه ها: مدیریت امور اداری و پشتیبانی

آخرین ویرایش۱۲ دی ۱۴۰۲