مطالب مرتبط با کلید واژه

مرکز نوآوری


مرکز نوآوری

پژوهشگاه علوم ورزشی بر سیاست های دولت و وزارت علوم در خصوص حمایت و کمک به استقرار نظام دانش بیان و حمایت از کارآفرینی، متخصصین و محققین و تولید داخل در حال برنامه ریزی به منظور راه اندازی اولین مرکز ...