مطالب مرتبط با کلید واژه

ثبت اختراعات


حضور فعال پژوهشگاه تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی در نمایشگاه بین‌المللی ورزش و تجهیزات ورزشی
همراه با برگزاری کارگاه‌های آموزشی رایگان

حضور فعال پژوهشگاه تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی در نمایشگاه بین‌المللی ورزش و تجهیزات ورزشی

«پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» در بیست و دومین دوره نمایشگاه بین‌المللی ورزش و تجهیزات ورزشی (اسپورتکس ۲۰۲۳) مشارکتی فعال دارد.

ادامه مطلب

ثبت اختراعات

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی به عنوان مرجع معتبر پژوهش‌های ورزشی، شناخته می شود. تحقق سیاست‌های پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، پاسخگویی به نیازهای پژوهشی کشور در زمینه تربیت بدنی و علوم ورزشی، اجرای تحقیقات بنیادی به ...