امور فناوری و تجاری سازی

تعداد بازدید:۱۲۷۳۳
امور فناوری و تجاری سازی

مهندس امین هوش افزا

مسئول امور فناوری و تجاری سازی


 
مرتبه علمی
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر


راه های ارتباطی:
 
تلفن محل کار:   88909509 داخلی (442)
وب سایت:        www.ssrc.ac.ir
پست الکترونیک: hooshafza.amin@gmail.com

کلید واژه ها: مدیریت فناوری و تجاری سازی تجاری سازی

آخرین ویرایش۱۹ خرداد ۱۴۰۳