فناوری

ورزش بعنوان پدیده ای تاثیرگذار در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی درجوامع گوناگون از جایگاه ویژه ای برخوردار است. امروزه رشد گسترده صنعت ورزش در دنیا ارتباط مستقیمی با توسعه فناوری های ورزشی در دو بعد سخت افزاری و نرم افزاری دارد.
 در حقیقت توسعه ورزش هم از بعد سلامت بخشی و هم از زاویه قهرمانی و بهبود رکوردها، نیازمند به بهره گیری ازدستاوردهای مبتنی بر فناوری های نوین علوم انسانی،علوم پزشکی، ریاضی و فنی ومهندسی می باشد تا با تحقیقات و ارائه راهکارهای علمی و فنی، ضریب اثربخشی صنعت ورزش در توسعه کشور را ارتقا دهد.
جایگاه فناوری های ورزش هنگامی بهتر آشکار می گردد که به فهرستی از تجهیزات ورزشی استاندارد، دستگاههای پیچیده برای تمرین و ارزیابی عملکرد ورزشی، استادیوم های عظیم ورزشی، نرم افزارهای تحلیل عملکرد، صنعت مکمل های ورزشی و مبارزه با دوپینگ، مدلسازی ریاضی و شبیه سازی های کامپیوتری حرکات ورزشی، و... نظری افکنده شود.
به منظور همراستایی پژوهش های کشور مطابق با برنامه ها و اسناد بالادستی، تدوین برنامه های مدون و جامع توسعه فناوری در ورزش، با تکیه بر توان علمی کشور، مشارکت بخش خصوصی، درآمدزایی و جلوگیری از خروج ارز، را می توان یکی ازاولویت های ورزش کشور عنوان نمود. برای حرکت در مسیر صحیح، از یکطرف درک شرایط و واقعیت های موجود در کشور در حوزه فناوری و از طرفی دیگر الگوبرداری از کشورهای پیشرو در این زمینه از طرفی دیگر، بسیار حائز اهمیت می باشد.  لذا پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی با هماهنگی با معاونت علمی ریاست جمهوری و بهره گیری از ظرفیت های علمی-اجرایی دستگاهها و نهادهای دولتی و غیردولتی، مطالعه و تدوین برنامه والگوی توسعه فناوری های ورزش کشور  را در دستور کار خود قرار داده است.

اهداف واحد توسعه فناوری های ورزش کشور

 • ایجاد و روزآمدی مستمر نظام فناوری های ورزشی مطابق با شرایط کشور
 • نیل به اهداف مربوط به توسعه فناوری در سند چشم انداز توسعه کشور
 • تبدیل شدن ایران به قطب فناوری های ورزشی در منطقه
 • همراستایی کلیه پژوهش های مرتبط با فناوری های ورزشی در کشور
 • ارتقا ساختاری، فنی و عملکردی بخش تولیدی و خدماتی ورزش کشور
 • جلوگیری از خروج ارز از طریق تکیه بر توان تولید داخل
 • خودکفایی در ساخت و تولید تجهیزات ورزشی
 • ایجاد پایگاه های جامع اطلاعاتی و نرم افزاری مورد نیاز فناوری ورزش کشور
 • بهره گیری بهینه از منابع انسانی و منابع مالی داخل کشور در بخش های خصوص و دولتی
 • اخذ استانداردهای بین المللی و صادرات محصولات ورزشی

برنامه های عملیاتی واحد توسعه فناوری ورزشی:

 • طراحی و تدوین برنامه های توسعه فناوری ورزش کشور
 • بررسی، طراحی،ساخت و بومی سازی تجهیزات و ابزارهای ورزشی و تمرینی در رشته های ورزشی
 • تدوین طرح توسعه بازاریابی و ارتقا برند محصولات و خدمات ورزشی
 • حمایت از طرح های پژوهشی کاربردی در حوزه فناوری های ورزشی
 • مشاوره در زمینه راه اندازی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد و کارآفرینی در حوزه ورزش
 • مشاوره در زمینه راه اندازی و حمایت از موسسات و شرکت های دانش بنیان در حوزه علوم ورزشی
 • تدوین استانداردهای ملی در حوزه تجهیزات ورزشی ،آزمایشگاهی و اماکن ورزشی
 • مشارکت در تدوین استاندارد های بین المللی در حوزه فناوری های ورزشی
 • مشارکت در راه اندازی آزمایشگاههای تست و کنترل کیفی تجهیزات ورزشی
 • مشارکت در راه اندازی آزمایشگاه های واقعیت مجازی در حوزه علوم ورزشی
 • مشارکت در راه اندازی کلینیک های تخصصی ارزیابی فاکتورهای سلامت
 • ارائه تحقیقات مرزدانش در حوزه فناوری های ورزشی به کشورهای منطقه

کلید واژه ها: فناوری