تجاری سازی

در سالهای اخیر با پیگیری سیاست­ها وبرنامه‌های توسعه علمی، خوشبختانه شاهد رشد قابل توجه تولیدات علمی در ورزش کشور بوده‌ایم، ولی آنچه که می‌تواند این رشد را به توسعه پایدار کشور گره زده و موجب پویایی و اثربخشی مؤسسات علمی شود به‌کارگیری و تجاری‌سازی دستاوردهای علمی در جهت تعالی و رفاه جامعه است. بررسی و تحلیل چالشهای تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و فنّاوری عرصه ورزش کشور نشان ‌می‌دهد که مشکلات اصلی در این زمینه، عمدتاً به عدم تعریف درست پروژه‌های پژوهشی با هدف تجاری‌سازی و متناسب با نیازهای مشخص صنعت و جامعه، جهت­گیری اندک پروژه‌های موجود برای پاسخگویی به نیازهای نهفته در بازار ملی یا بین‌المللی، کمبود احساس نیاز بخش تولید و خدمات به نوآوری، کمبود تجربه و توان تخصصی مورد نیاز برای تجاری‌سازی دستاوردها، مشخص‌نبودن نقش پژوهشگران در فرآیند تجاری‌سازی و کمبود انگیزه آنان برای حضور فعال در عرصه تجاری ­سازی مربوط می‌شوند. از جمله اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز 20 ساله کشور، اهمیت دادن به تجاری شدن نتایج تحقیقات است، موضوع مهمی که دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و فنآوری،  محققین و مبتکرین در گذشته کمتر به آن توجه داشته اند.  بدون شک ادامه این نوع نگرش نمی تواند تولید ثروت دانش محور را در آینده نزدیک تضمین نماید. ایجاد دفتر تجاری سازی فناوری در پژوهشگاه علوم ورزشی تحقق این دغدغه و رسیدن به اهداف مورد انتظار می باشد.

اهداف:

 • تسهیل ارتباط بین اعضای هیئت علمی پژوهشگاه و سایر سازمان ها و ارائه راهنمایی های لازم در تمام زمینه های تحقیقاتی پژوهشگاه در جهت انتقال دانش فنی و فعالیت های تجاری سازی، حصول اطمینان از اینکه اطلاعات از بخش های مربوطه به افراد متقاضی داده می شود.
 • کمک به محققان در شناسایی پتانسیل های تجاری اختراعاتشان، و ارائه راهنمایی در خصوص تجاری سازی اختراعات
 • تسهیل همکاری اعضاء هیئت علمی با سایر مؤسسات و سازمان ها به منظور انتقال دو جانبه نتایج تحقیقات و دانش فنی
 • یافتن فرصت های مناسب برای تحقیقات عمده جدید، ابتکارهای جدید در زمینه انتقال تکنولوژی
 • ارتقاء سطح مشارکت مؤسسه در تولید و انتشار فناوری و نوآوری از طریق ساماندهی و هدایت فعالیت‌های مرتبط با به‌کارگیری و تجاری­سازی دستاوردهای پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای مؤسسه و ایجاد زمینه بهره‌برداری از این دستاوردها در داخل و خارج کشور
 • ارتقاء نقش حمایتی سازمان از پژوهشگران/نوآوران (داخل و خارج از سازمان)
 •  رساندن نتایج تحقیق پژوهشگران عضو و غیر عضو سازمان به بازار
 •  ارتقاء نقش حمایتی سازمان در رابطه با توسعه فن­آوری
 • ارتقاء نقش حمایتی سازمان در تولید ثروت دانش محور
 • گسترش بازار محصولات دانایی محور
 • ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان
 • ایجاد فرهنگ و تعمیق اهمیت و نقش تجاری شدن نتایج تحقیقات در سطح سازمان و جامعه
 • پیش‌بینی و اجرای سازوکارهای مناسب جهت تجاری‌سازی فناوری
 • ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه اهداف پژوهشگاه
 • تهیه گزارشات و پیشنهادات مربوط به حوزه مالکیت فکری و ارائه راهکارهای پیشنهادی به مسئولین پژوهشگاه
 • تهیه و تصویب آیین نامه‌ها و مقررات داخلی پژوهشگاه در حوزه مالکیت فکری
 • ارائه پیشنهادات درخصوص بهبود و ارتقاء نقش مالکیت فکری در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی
 • بررسی امکان ورود اختراعات به بازار دارایی فکری
 • بررسی قابلیت تجاری‌سازی گواهینامه‌های ثبت اختراع
 • راه اندازی کسب و کارهای فناوری براساس اختراعات ثبت شده
 • راه اندازی واحدهای R&D به شکل مستقل یا با همکاری سایر سازمان ها
 • تدوین چارچوب‌ها و مقررات بر اساس اسناد بالادستی
 • اخذ تاییدیه‌های لازم از سایر سازمانها در مورد اختراعات و محصولات جدید ورزشی
 • ارائه مشاوره در زمینه‌ امور مربوط به دارایی‌های فکری
 • ثبت اختراع(محصول، نرم افزار) دستاوردهای تحقیقاتی پژوهشگاه
 • ارائه پیشنهادات تشویقی و حمایت از مخترعین
 • برگزاری سمینارها، هم‌اندیشی‌ها و دوره‌های آموزشی در خصوص مبحث مالکیت فکری وچالشهای مرتبط
 • انجام امور مربوط به داوری و کارشناسی پرونده‌های ثبت اختراع ارجاع شده از طرف اداره ثبت اختراع به داوران
 • هماهنگ سازی و هدفمند کردن تلاش ها و فعالیتهای تحقیقاتی سازمان، سرمایه گذاران و پژوهشگران در  تجاری سازی
 • حمایت از افراد حقیقی و حقوقی در تسهیل و سرعت بخشیدن به رسیدن نتیجه تحقیق به بازار و صنعت از طریق تحت لیسانس قراردادن نتایج تحقیق/فن آوری ها
 • ایجاد بستر های لازم برای واگذاری نتایج تحقیق در هر مرحله و سطح.
 • جذب حمایت های مالی در راستای برنامه های تجاری سازی
 • تشویق مدیران صنایع و صاحبان سرمایه برای مشارکت در برنامه های تجاری سازی.
 • ایجاد زمینه های لازم در سازمان برای رفع نیازمندی های تحقیق و توسعه ای شرکت ها و صنایع در حال فعالیت یا در حال احداث
 • ایجاد بستر لازم برای اجرای دوره های آموزشی تجاری سازی.
 • تبلیغ و بازاریابی با شیوه های مختلف برای عرضه تولیدات و سایر توانمندیهای پژوهشگاه
 • انجام بررسی های امکان پذیری طرح ها ( کارشناسی طرحها) از لحاظ علمی، فنی، اقتصادی، اجرایی
 • بررسی و ارزیابی پیشرفت قراردادها و طرحها و نظارت بر نحوه اجرای طرحها و تهیه گزارشات لازم
 • همکاری و نظارت بر تکمیل مستندات طرحهای تجاری سازی
 • تهیه و تدوین قرارداد اجرای طرحها با مراکز صنعتی و ...
 • ایجاد بانک اطلاعاتی و تشکیل پرونده و حفظ و نگهداری اسناد و مدارک قراردادها و طرح ها
 • شناسایی و همکاری در زمینه انتقال و جذب فناوری های خارجی مورد نیاز کشور در راستای زمینه های تخصصی پژوهشگاه
 • کمک در تهیه گزارشات و آمار و اطلاعات مورد نیاز
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

کلید واژه ها: مدیریت فناوری و تجاری سازی